За нас

Фирма „Рудистрой Инвест” ООД започва своето начало през 2003 година, като правоприемник на „Рудистрой” ЕООД и наследник на ЕТ „Георги Христов - Руди”, създадена още през 1994 година. По това време тя е един от предприемачите в строителният сектор и бързо набира позиции, превръщайки се в един от лидерите на пазара.

В процеса на развитие през годините фирмата придобива богат технически и организационен опит в строителството и строително-монтажните дейности, което я прави доказан партньор.

През последните години „Рудистрой Инвест” ООД се ориентира към инвестиционното строителство. Приоритет за нея стават подобряването на инвестиционната и финансова политика по отношение на българските проекти, управление на строително–инвестиционните процеси, нова организация и оптимизация на строителния процес, подобряване качеството на крайния продукт.

Главен изпълнител на дружеството е фирма Сградостроене - Варна Груп ЕООД , регистрирано в Камарата на строителите, категория строежи от първа до пета категория с нает квалифициран и опитен персонал от инженери и техници, както и специализирани в различните видове дейности работници и специалисти.

Доверете се на професионалистите!


За нас | Проекти | Партньори | Услуги | Обществена информация | Контакти itc.bg